Izpiti za viličariste

Izvajamo teoretično izobraževanje in preizkuse znanja za pridobitev ustrezne usposobljenosti za varno upravljanje z viličarji, ki ga zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Izpiti za viličariste

Tečaj je namenjen osebam, ki se želijo usposobiti za delo z viličarjem, da bodo v svojem delovnem okolju znale varno upravljat viličar. Program obsega teoretičen in praktičen del. Število ur teoretičnega in praktičnega dela tečaja je prilagojeno znanju kandidatov. Teoretično usposabljanje poteka na terenu v kombinaciji s praktičnim. Učno gradivo prejmete na začetku programa. Praktično usposabljanje poteka individualno z vsakim kandidatom.

Tečaj se zaključi z izpitom. Pri teoretičem delu se opravi preizkus znanja v pisni obliki z reševanjem testnih vprašalnikov. Za uspešno opravljen preizkus znanja se šteje, če kandidat pravilno odgovori na 80% vprašanj. Uspešno opravljen teoretičen preizkus je pogoj za pristop h praktičnemu delu izpita.

Pri praktičnem preizkusu se izvajajo že vnaprej pripravljene naloge, pravilna izvedba posameznih faz pa se ustrezno ocenjuje. Kandidat mora za uspešno opravljeno usposabljanje opraviti vse naložene naloge s strani inštruktorja, varno in brez nevarnosti zase ali za druge osebe. Po uspešno opravljenem teortičnem in praktičnem delu pridobite Potrdilo o opravljenem preizkusu in izkaznico.

Pogoja za pristop h izpitu:
– polnoletnost (najmanj 18 let),
– vozniški izpit B kategorije ali veljavno pozitivno zdravniško spričevalo.

Pri nas je izpit opravljal tudi nekdanji slovenski alpski smučar Andrej Šporn.
“Celotna izkušnja opravljanja izpita je bila zabavna in poučna. Po končanem izpitu sem pridobil veliko praktičnega in teoretičnega znanja.”

    

NEKAJ NAPOTKOV ZA VARNO UPORABO VILIČARJA

Da bi se izognili poškodbam, z viličarjem NE prevažajte ljudi.
Ta viličar je zasnovan za enega voznika brez sopotnikov.

Do prevrnitve lahko pride ob neustreznem upravljanju.
Posledica so poškodbe ali smrt.

Nepravilno upravljanje ali vzdrževanje lahko povzročita
poškodbe ali smrt. Viličarja NE upravljajte ali popravljajte, če
za to niste usposobljeni.

– NE stojte in ne vozite se na vilicah.
– NE stojte in ne vozite se na bremenu ali paleti na vilicah.
– NE stojte in ne hodite pod vilicami.
– Z nobenim delom telesa NE segajte med okvir in viličar.

– Premikajoč se okvir – točke zmečkanja.
– Delov telesa ne približujte okvirju.

– Upravljanje brez te naprave je lahko nevarno.
– NE odstranite varovala nad glavo voznika.

– Upravljanje brez te naprave je lahko nevarno.
– NE odstranite podaljška opornika bremena.

Samo za pooblaščene in usposobljene voznike!
NE upravljajte s tem viličarjem, če nimate certifikata za
upravljanje te vrste viličarja in če niste sposobni, da bi z njim
varno upravljali.

Viličarji NISO namenjeni uporabi na javnih cestiščih.

Oblecite se primerno za delo!
Sledite smernice zaposlenega za zaščitno opremo.
NE nosite ohlapnih oblačil ali okraskov (ohlapnih manšet, visečih verižic, šalov, kravat ali prstanov), ki se lahko zataknejo v premikajoče se dele.
Uporabljajte osebna zaščitna sredstva, ki ustrezajo pogojem vašega delovnega okolja.

Upravljajte viličarja varno v skladu s pravili in
predpisi delodajalca!

Bodite vedno pozorni!
Naučite se uporabe prve pomoči in gasilnega aparata ter poizvedite, kje dobite hitro pomoč.
Če uporaba zahteva gasilni aparat, so dovoljeni ukrepi, kot je na primer namestitev gasilnega aparata na pokrov akumulatorja viličarja.

Akumulator vedno polnite na dobro prezračenem mestu!
Akumulator vedno polnite na dobro prezračenem mestu.
Med polnjenjem iz akumulatorja prihaja vnetljiv plin.

Varnost pri popravilih električnega sistema!
Stikalo na ključ izključite z položaj IZKLOP (OFF).
Odklopite vtič/konektor akumulatorja.

Z akumulatorjem ravnajte previdno!
Kislina v akumulatorju opeče kožo, razžre oblačila in povzroči slepoto, če pride v oči.
Če se polijete s kislino, kožo nemudoma sperite z veliko vode.
Nanesite sodo bikarbono, da nevtralizirate kislino.
Če vam kislina kapne v oči, jih takoj sperite z večjo količino vode in obiščite zdravnika.

Med dolivanjem goriva ne kadite!
NE polnite posode za gorivo, medtem ko motor deluje ali je upravljavec na viličarju.
Izogibajte se plamenom ali virom isker.
IZKLOPITE (OFF) vsa električna stikala na viličarju.
Gorivo točite v dobro prezračenem območju.

Prepričajte se, da je viličar varen!
NE upravljajte viličarja, ki ni varen za upravljanje.

Spoznajte vse znake in prometna pravila!
Ugotovite, kdo je odgovoren za dajanje znakov. Naučite se hitro prepoznati, kaj določen znak pomeni in kaj morate v tem primeru narediti.

Nepooblaščeno nadgrajevanje in popravljanje je
prepovedano!
Sprememb in dodatkov, ki vplivajo na zmogljivost in varno delovanje, stranka ali uporabnik ne smeta izvajati brez predhodnega dovoljenja proizvajalca. Ustrezno je treba menjati ploščice, znake ali oznake za zmogljivost, delovanje
in navodila za vzdrževanje. Samo v primeru, da proizvajalec viličarjev več ne obratuje in podjetje nima naslednika, lahko uporabn k izvaja spremembe ali prilagoditve na viličarju, vendar pod pogojem, da uporabnik
– organizira, da spremembo ali prilagoditev oblikujejo,
preskusijo in izvajajo inženirji, ki so strokovnjaki za
viličarje in njihovo varnost,
– ohranja trajno dokumentacijo o obliki, preskusih
in izvajanju spremembe ali prilagoditve,
– odobri in navede ustrezne spremembe na ploščici
zmogljivosti, nalepkah, oznakah in v priročniku
z navodili in
– pritrdi na viličarja trajno in čitljivo nalepko, na kateri
je naveden način spremembe ali prilagoditve, skupaj
z datumom spremembe ali prilagoditve, in imenom
ter naslovom organizacije, ki je ta opravila izvajala.

Spoznajte viličar in priključke!
Preberite in osvojite navodila za uporabo, pregled in vzdrževanje v Priročniku za uporabo in vzdrževanje in na oznakah na viličarju.

Pred servisiranjem zavrtite ključ v položaj
IZKLOP (OFF)!
Tega viličarja NE popravljajte ob delujočem motorju, razen če je to nujno potrebno. Za popravila se obrnite na pooblaščenega prodajalca viličarjev.

Položaj volana nastavite pred upravljanjem!
NE nastavljajte položaja stebra, ko se viličar premika.

Viličar pred uporabo preglejte!
Pred začetkom dela izpolnite dnevni formular za pregled.
Če najdete okvare, jih morate nemudoma javiti in odpraviti, preden viličarja uporabljate ali ga morate odstraniti iz uporabe.

NE upravljajte nevarnega viličarja!
Če se na viličarju nahaja oznaka “NE UPORABLJAJTE”, ga ne smete uporabiti vse dokler ni vrnjen v stanje, ki omogoča varno uporabo. Pred uporabo viličarja vedno preglejte.

NE upravljajte z viličarjem, če ste noseči ali če ste preboleli
trebušno bolezen ali poškodbo trebuha.

NE odstranite varovala nad glavo voznika!
Varovalo nad voznikom nudi zaščito pred udarci manjših zavitkov, škatel, vrečk in podobnih predmetov, ni pa sposobno zadržati padca polnega bremena.

Viličarja NE upravljajte, če ste pod vplivom drog ali
alkohola!
Na delu ostanite zdravi. Vozniki morajo za varno upravljanje viličarjev izpolnjevati zahteve glede vida, sluha ter fizičnih in mentalnih sposobnosti.

Voznikovo mesto naj bo vedno čisto!
Z rok in čevljev, prav tako kot s tal in krmil (volana, ročic in stopalk) odstranite olje, vodo in druge snovi. Zdrs lahko povzroči nesrečo.

Pri premikanju v položaju NAZAJ (REVERSE) se mora
vklopiti zvočno opozorilo!
Poskrbite, da alarm za vzvratno vožnjo deluje. Hupo lahko uporabite tudi za opozarjanje drugih viličarjev ali pešcev, medtem ko vozite NAZAJ (REVERSE). Vedno glejte v smer vožnje.

Viličar uporabljajte le tam, kjer je to dovoljeno!
Nekatera področja, kjer se skladiščijo nevarni vnetljivi plini, tekoča in druga goriva ipd., zahtevajo uporabo posebno viličarjev v S izvedbi. Če vaš viličar ni v S izvedbi, se morate takim področjem izogniti.

Pri zagonu motorja sedite v voznikovem sedežu!
Motor zaženite šele potem, ko ste se namestili v običajni sedeči delovni položaj.

NE upravljajte okvarjenega ali poškodovanega viličarja!
Če je viličar poškodovan, ga odstranite iz uporabe, dokler ni obnovljen v varno stanje delovanja. Parkirajte ga izven delovnega področja in odstranite ključ. Na viličarja namestite opozorilni znak “NE UPORABLJAJ” ali podobnega.
Za popravila se obrnite na pooblaščenega prodajalca viličarjev.

Pri vstopanju na in izstopanju iz viličarja bodite obrnjeni proti viličarju!
Vedno imejte stik s tremi točkami (ena noga in dve roki) s stopnico, pomožno ročko in naslonjalom sedeža.
– NE vstopajte na premikajoči se viličar ali z njega.
– NE skačite na viličar ali z njega.
– Pri vstopu ali izstopu z viličarja za oprijem NE uporabljajte krmilnih ročic ali volana.
– Na viličar in z viličarja NE stopajte z desne strani.

Voznikov sedež nastavite pred začetkom upravljanja viličarja!
Voznikovega sedeža NE nastavljajte med premikanjem viličarja.

Vedno preverite za prosto pot nad viličarjem!
Hude nesreče in škoda lahko nastane, če okvir in varovalo nad voznikom udari ob cevi, nosilce in druge ovire nad glavo. Pazite na električno napeljavo.

V temnih in temačnih prostorih uporabljajte luči!
Tudi če imate prižgane luči, NE jemljite za samoumevno, da vas ljudje vidijo in se vam bodo umaknili.

Med vožnjo z viličarjem se VEDNO privežite z varnostnim pasom!
V nasprotnem primeru lahko voznik pade z in pod viličarja.

Ostanite v voznikovem prostoru viličarja!
– Potrdite, da imate dovolj prostora za prehod.
– Roke in noge imejte v kabini upravljavca. Noben del telesa NE sme biti izven kabine viličarja.
– V utesnjenem področju namestite vodiča in upoštevajte njegova navodila, vedno delajte pod varovalom nad voznikom.

Vedno pazite na nosilnost tal!
Prepričajte se, da bodo tla prenesla težo obremenjenega viličarja.

Bodite pozorni na težišče bremena!
Za kar najboljšo podporo palete ali bremena vilice nastavite kar se da narazen. Premajhna razdalja med vilicama lahko povzroči nestabilnost bremena. NE dvigujte neuravnoteženega bremena.

Ostanite pod varovalom za voznika!
NE držite se varovala.

Preverite sornike za zaklep vilic!
Če sorniki vilic niso ustrezno pritegnjeni ali so v slabem stanju, se lahko vilice premaknejo in povzročijo, da breme ni več v središču in zato postane nestabilno.

Pazite na vilice, ki segajo preko bremena!
Če vilice segajo preko bremena, bodite še posebej previdni. Prepričajte se, da se vrh vilic ne dotakne drugega materiala.

Bodite pozorni na nevarna mesta!
Kadar delate na dokih, klančinah, ploščadih ali drugih nevarnih območjih, uporabite ustrezne ovire, da viličar ne pade dol.

Pred mokrimi in spolzkimi površinami zmanjšajte hitrost!
– Sipki ali spolzki materiali, kot so pesek, gramoz, led, blato ipd., na delovnih površinah bi lahko povzročili zdrs ali prevrnitev.
– Tem pogojem se izogibajte ali upočasnite.
– Delovne površine naj bodo vedno čiste in suhe.
– Mokra tla lahko povzročijo zdrs ali prevrnitev. Na mokrih tleh potrebujete za zaustavitev daljšo razdaljo.
– Zavore vklopite na mokrih površinah prej kot na suhih.
NE zapeljite v poplavljena območja.

Pazite na stabilnost praznega viličarja!
Prazni viličar se bo prevrnil hitreje kot viličar s tovorom v nizkem položaju.

Nikomur NE dovolite, da bi držal tovor.

Z viličarjem NE prevažajte ljudi!
Na vilicah ali kjerkoli drugje na viličarju nikoli NE prevažajte ljudi.

Premaknite ročico in stikalo v pravilen položaj, preden obrnete kontaktno ključavnico v položaj VKLOP (ON)!
Prepričajte se, da je smerna ročica v NEVTRALNI (NEUTRAL) legi in s pritiskom na stikalo vklopite parkirno zavoro.

Pred zagonom zagotovite, da ni nikogar v bližini viličarja!
Potrobite in zagotovite, da ni nikogar v bližini viličarja.

Če imate oviran pogled, upočasnite!
– Če pohupate, osebe tega morda ne bodo opazile. Pazite na gibanje oseb v vaši okolici.
– Voznik mora pred križišči in povsod, kjer je oviran pregled, zmanjšati hitrost in vklopi hupo.

NE prehitevajte drugih viličarjev!
NE prehitevajte drugih viličarjev, ki vozijo v isto smer, v križiščih, mrtvih kotih ali na drugih nevarnih mestih.

Z viličarjem NE dirkajte in se z njim ne poigravajte!
Dirkanje z viličarjem je tvegano tako za voznika viličarja kot za druge delavce.

Pri obračanju s tovorom bodite pazljivi!
– Kadar se premikate z bremenom, je težko videti pred breme in konice vilic.
– Če viličarja upravljate neodgovorno, lahko tovor ali vilice udarijo ob bližnje predmete.
– Kadar med vožnjo v položaju NAZAJ (REVERSE) zavijate, bodite vedno še posebej pozorni na gibanje bremena.
V nasprotnem primeru lahko breme udari ob bližnje predmete.

NE pospešujte, ko obračate!
Ko obračate vozite počasi, da preprečite prevrnitev.

Upoštevajte vse prometne predpise in opozorilne znake, vključno z internimi omejitvami hitrosti v obratu!
Ohraniti morate varnostno razdaljo približno treh dolžin viličarja od sprednjega viličarja, in ga morate ves čas nadzirati. Še posebej bodite previdni med vožnjo brez bremena, saj je takrat nevarnost prevrnitve večja.

Vedno glejte v smer vožnje!
Vedno bodite pozorni na ljudi v bližini vašega viličarja. NE premikajte se, dokler ni na varnostni razdalji in se vas zaveda.

Če je vaš pogled naprej zastrt, vozite v položaju NAZAJ (REVERSE)!
Za boljšo vidljivost med prevažanjem velikih bremen vozite vzvratno, a vedno glejte v smer vožnje.

Na klančinah z obremenjenim viličarjem vozite varno!
Če se z obremenjenim viličarjem premikate gor ali dol po klančini z nagibom več kot 5 %, mora biti breme obrnjeno navzgor.

Na klančinah s praznim viličarjem vozite varno!
Neobremenjeni viličarji se morajo na vseh klančinah gibati z vilicami obrnjenimi navzdol.

Bodite še posebej previdni med vožnjo po strmem klancu!
Bodite izredno previdni, da se vrh vilic ali dno palete na dotakneta tal.

Bodite posebej skrbni pri speljevanju viličarja na klančini navzgor!
Ko z viličarjem speljujete na klančini navzgor, ZAGOTOVO uporabite parkirno zavoro.

Viličarja NE obračajte na klančini!
Če viličar zaženete na klančini, se lahko ta, naložen ali prazen, prevrne.

Pri zavijanju z bremenom naprej bodite pozorni na zanašanje zadnjega konca viličarja!
Pred zavijanjem se prepričajte, da v dosegu nihaja zadnjega dela viličarja ni oseb.

Viličar upravljajte varno!
Preden speljete, uporabite hupo in se prepričajte, da na poti ni ljudi ali predmetov.

Viličarja s tovorom NE upravljajte v močnem vetru!
Uporaba viličarja v močnem vetru lahko poslabša naslednje situacije:
– Padanje bremena z vilic
– Prevračanje viličarja
POSKRBITE, da se viličar uporablja šele potem, ko se veter umiri.

Ni dostopa!
– NE dovolite, da bi v delovno področje viličarja vstopale nepooblaščene osebe.
– Osebje se mora zadrževati izven območja delovanja viličarja.

Bodite pozorni na spremembe nosilnosti!
– Seznanite se z zmogljivosti, ko uporabljate priključke. Posebej morate biti pazljivi pri pritrjevanju, upravljanju, pozicioniranju in transportiranju tovora. Ko ne ravnate s tovori, upravljajte viličarje opremljene s priključki kot delno obremenjene viličarje.
– Ko uporabljate priključek, ZAGOTOVITE, da preberete priročnik z navodili priključka in opozorilne oznake priključka in se pred uporabo popolnoma seznanite z njegovo funkcijo.

Vedno pazite na prevrnitev!
Ostro zavijanje z dvignjenim bremenom lahko, tudi pri majhnih hitrostih, povzroči prevrnitev. Varovalo nad voznikom ne nudi popolne zaščite v primeru prevrnitve.

Vedno pazite na pešce!
Vedno prepustite prednost pešcem.

Uporabite pravi priključek!
Pri dviganju tovora uporabite pravilni priključek, zasnovan za tovor. NE uporabljajte pri visokih hitrostih.

NE pospešujte, ko se približujete bremenu!
Približevanje tovorom z visoko hitrostjo je nevarno. Poškodujete lahko tudi tovor. Bremenu se približajte počasi in previdno.

Zagotovite, da tovor ni previsoko!
NE dvigujte nezavarovanih bremen, ki segajo nad višino podaljška opornika bremena.

Viličarja NE premikajte, ko nekdo stoji ob njem!
Če kakšna oseba stoji ob viličarju, ga NE premikajte, dokler ni na varni razdalji. NE predvidevajte, da vas ljudje zaznajo, in se vam bodo umaknili.

Premikajte samo stabilna in varno naložena bremena!
Če je breme nestabilno, bi se lahko premaknilo in na koga padlo.

Pazite, da vas ne priščipne!
Ne približujte se premičnim delom, kot so okvir, šasija in priključki. Z nobenim delom telesa NE segajte med okvir in varovalo nad voznikom. Če se okvir nepričakovano premakne, se lahko zataknete med okvir in varovalo nad voznikom. in pride lahko do resne nesreče.

NE raztovarjajte bremen z dvignjenih položajev!
Neupoštevanje tega pravila lahko privede do resne poškodbe.

Pred vstopom prikolico preglejte!
– Tovornjaki in prikolice morajo biti zavrte. Njihovo nekontrolirano premikanje se mora preprečiti s coklami ali na drug ustrezen mehanski način.
– NE vozite ob robu doka. Viličar lahko pade z doka.
– Preden začnete delati, preverite razpoložljivo nosilnost plošče doka, in če ni dovolj močna, da bi vzdržala težo viličarja, ki nosi tovor, ga ne uporabljajte.
– Ko vstopate na prikolico, uporabite preveso, tako da se prikolica ne bo pogreznila.
– Na plošči doka vozite počasi, ko zapeljete na ali iz prikolice ali vagona.
– Voznika prikolice zaprosite, da prikolice ne premika, dokler delo ni zaključeno.
– Uporabite razpoložljivo sidrno opremo na doku, da prikolico ali vagon pritrdite, ter prav tako pritrdite ploščo doka, da ne pade.
– Ko delate kot ekipa, upoštevajte navodila nadzornika.

Delovanje pričvrščevalne priprave vilic!
– NE uporabljajte pričvrščevalne priprave vilic med prevozom tovora.
– NE ravnajte z neuravnoteženimi tovori.

Delovanje stranske premikalne naprave!
Pri stranskem pomikanju za dvig tovora SE PREPRIČAJTE, da so vilice centrirane pod tovorom. Med vožnjo s tovori NE vozite stransko.

NE dvigajte ali spuščajte tovora med stranskim pomikanjem, saj je to nevarno!
Vilic ne premikajte v stran s tovorom dvignjenim višje kot 150 cm (59 in.), razen če je varnost zagotovljena s skladanjem tovora ali nosilno ploščo pod vilicami.

NE uporabljajte poškodovanih palet!
Prepričajte se, da so palete in zagozde čvrste ter v dobrem stanju.

NE zlorabljajte vilic!
Nepravilna uporaba lahko povzroči nesreče, resne telesne poškodbe in škodo na viličarju ali tovoru.

Viličarja NE uporabljajte nepravilno!
Z viličarjem NE odpirajte in NE zapirajte vrat železniških vagonov, razen če je viličar opremljen s posebnim priključkom za ta namen.

S smernim krmilom ravnajte nežno!
Izogibajte se nenadnim spremembam smeri vožnje. Tako lahko poškodujete menjalnik.

Vedno upoštevajte nosilnost!
Preden začnete upravljati z bremenom, si oglejte tablico nosilnosti in se prepričajte, da je breme v okviru nosilnosti viličarja.

Parkirajte le v temu namenjenih prostorih!
Parkirajte na varni razdalji od gasilnih poti, stopnišč in požarne opreme. NE parkirajte blizu skladiščnega prostora za vnetljive snovi.

Pazite na osebje!
Nihče NE SME stati ali hoditi pod dvignjenimi vilicami.

NE dvigajte ali prevažajte osebja!

Viličar parkirajte varno!
NE parkirajte na klančini.

Okvarjeni viličar parkirajte varno!
– Če je okvarjen mehanizem za dvigovanje in vilic ne morete spustiti, parkirajte okvarjeni viličar izven delovnega področja.
– Uporabite ovire, da ne bi mogel nihče stati ali hoditi pod vilicami.
– Odstranite ključ in na viličarja namestite opozorilni znak “NE UPORABLJAJTE” ali podobnega.
– Obrnite se na pooblaščenega prodajalca viličarjev.

Ko zapuščate ali parkirate vaš viličar:
– Za vklop morate na stikalo pritisniti.
– Smerno krmilo premaknite v položaj NEVTRALNO (NEUTRAL).
– Vilice spustite povsem do tal.
– Nagnite okvir NAPREJ (FORWARD), dokler se konice vilic ne dotaknejo tal ali podlage.
– Stikalo na ključ izključite z položaj IZKLOP (OFF).
– Ključ vzemite iz stikala.

– Če boste parkirno zavoro aktivirali med vožnjo bo to povzročilo, da bo viličar zaviral do popolne zaustavitve z največjo ustvarjeno zavorno močjo. To lahko povzroči, da tovor zdrsne z vilic. Pri največji dovoljeni obremenitvi bo parkirna zavora zadržala viličarja na 15% naklonu na čisti površini.
– Če stikalo za odklop akumulatorja aktivirate med vožnjo, se viličar zavira pri največji moči zaviranja do popolne zaustavitve. To lahko povzroči, da tovor zdrsne z vilic. Povečano tveganje nesreč in poškodb.
NE pritisnite stikala za odklop akumulatorja, če to ni nujno potrebno.
NE dovolite, da bi kakršni koli predmeti vplivali na delovanje stikala za odklop akumulatorja.

Vas zanima nakup, najem ali servisiranje viličarja?

Pošljite nam povpraševanje

Zastopamo blagovne znamke

© 2017 - 2024 Seevil d.o.o., vse pravice pridržane. | Piškotki