Tehnični pregledi

Zakon o varnosti in zdravju pri delu predpisuje, da se viličarje kot delovno opremo ustrezno periodično pregleda in preizkusi. Lastnik delovnih sredstev mora zagotoviti preglede in preizkuse v roku, ki ni daljši od treh let. Preglede in preizkuse opravimo na lokaciji uporabe viličarjev in izdamo Potrdila o ustreznosti delovne opreme.

Are you interested in buying, leasing or servicing a forklift?

Send us your inquiry

Our partners

© 2017 - 2022 Seevil d.o.o., all rights reserved. | Cookies